• Algemene Leden Vergadering 2023-2024 - Vrijdag 8 september 19.00u SKWA

  1 sep 2023 Evert-Jan de Raadt
 • Algemene Leden Vergadering op vrijdag 8 september om 19.00u in het SKWA
 • Het bestuur nodigt alle leden (en ouders van leden jonger dan 16 jaar) uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 8 september a.s. om 19.00 uur in het SKWA (1ste verdieping, CIOS klaslokaal).

  AGENDA
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Notulen ALV september 2022
  5. Bestuursverslag 2022-2023
  6. Financieel jaarverslag 2022-2023
  7. Begroting 2023-2024 incl. contributie voorstel
  8. Verkiezing kascommissie
  9. Extra ALV medio december 2023
  10. Bestuursverkiezing
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

  Toelichting agendapunten 4, 5, 6 en 7:
  De notulen van de ALV september 2022, het bestuursverslag 2022-2023, financieel jaarverslag 2022-2023 en begroting 2023-2024 zijn per e-mail opvraagbaar bij de secretaris. De verklaring van de kascommissie is op de ALV beschikbaar.

  Toelichting agendapunt 8:
  • Michel Dolné: 2de jaar, 1ste termijn
  • Nico Luyben, 1ste jaar, 1ste termijn
  • Reservelid: Vacant

  Toelichting agendapunt 10:
  Volgens de verenigingsstatuten bestaat het bestuur uit tenminste 4 leden.

 • FunctieNaam# Termijnen Status
  VoorzitterJochem Somers2Herkiesbaar 3de termijn
  SecretarisKirsten van Poeteren2Herkiesbaar 3de termijn
  PenningmeesterRik Breur2Herkiesbaar 3de termijn
  Algemene Zaken*--Vacant
  Technische Zaken*Michael Prinsen-Verkiesbaar