• Algemene Leden Vergadering (ALV)

    Het bestuur werkt, nu het geactualiseerde beleidsplan voor de periode 2020-2023, nog aan een stuk tekst voor deze pagina waar verslaglegging zal zijn van eerdere de ALV van eerdere seizoenen.