• Coronavirus en BV Hoofddorp

   
  Samen winnen we van het coronavirus
  De verspreiding van het coronavirus neemt zorgelijke vormen aan. Tot nu toe is het ons met elkaar gelukt om het coronavirus grotendeels buiten de vereniging te houden. Het bestuur volgt zoals we tot nu toe steeds hebben gedaan alle richtlijnen op vanuit de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio Kennemerland, het RIVM, NOC*NSF en de NBB.

   
    
  In lijn met de aangepaste maatregelen en regels vanuit deze instanties om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben we als bestuur ons verenigingsprotocol aangepast. Onderstaande wijzigingen gaan per dinsdag 29 september in. Het volledige protocol is te vinden op de website.
  • Het aanbieden van onze sportactiviteiten blijft toegestaan ook voor gezelschappen groter dan 30 personen;
  • Met ingang van dinsdag 29 september zijn toeschouwers (ouders, bezoekers, etc.) bij zowel trainingen als wedstrijden in onze accommodaties niet toegestaan;
  • De tribunes zijn enkel toegankelijk voor spelers die voorafgaand aan hun wedstrijd moeten wachten totdat het speelveld beschikbaar is;
  • Het organiseren van vervoer naar uitwedstrijden dient te gebeuren in overleg met de coach en/of teambegeleider. Dit vraagt om flexibiliteit, daar ook bij andere verenigingen toeschouwers niet zijn toegestaan.
  Als bestuur stellen we alles in het werk om zo lang als mogelijk onze sportactiviteiten voort te kunnen zetten. Echter kan dit alleen als iedereen (leden, ouders, bezoekers) zich aan de maatregelen en regels van het verenigingsprotocol houdt. Wij roepen iedereen dat ook op om de maatregelen en regels te respecteren en op te volgen. Help elkaar hierbij!
   
  Samen winnen we van het coronavirus!
   
  Namens het bestuur,
  Jochem Somers
  Voorzitter