• Beleid

    Het Bestuur bewaakt in haar dagelijkse werkzaamheden het beleid van de vereniging. Het beleidsplan is opgesteld met input van trainers, coaches, vrijwilligers en het bestuur en wordt doorgaans elk 3-4 jaar geactualiseerd. Het beleidsplan werkt met acht thema's. Binnen deze thema's zijn vervolgens doelstellingen en middelen benoemd.

    Het beleidsplan wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en beschrijft de lijn die de vereniging de komende jaren met al haar leden wil gaan volgen. De kernwaarden van de vereniging staan hierbij centraal. Naast het beleidsplan zijn er beleidsuitvoeringen vastgesteld voor de diverse commissies. Deze beleidsuitvoeringen beschrijven de taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen van de commissies van de vereniging.

    Tijdens de ALV, die heeft plaatsgevonden op 26 september 2020, is het geactualiseerde beleidsplan voor de periode 2020-2023 goedgekeurd.