• Bestuur

    BV Hoofddorp heeft een bestuur en diverse werkgroepen die de vereniging draaiende houden. Het bestuur bestaat vanzelfsprekend uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is er een bestuurslid Wedstrijdzaken en twee bestuursleden Technische zaken, waarmee het totale bestuur op zes personen komt.

    Alle werkgroepen hebben een eigen voorzitter, voeren hun activiteiten uit op één specifiek gebied en vallen onder het aandachtsgebied van één van de bestuursleden.

  • Bestuur BV Hoofddorp