• Contributie

  Aan leden van BV Hoofddorp wordt contributie berekend. Voor de incasso van de contributies maakt BV Hoofddorp met ingang van het seizoen 2017-2018 gebruik van de diensten van ClubCollect. De contributiebetaling geschiedt via automatische incasso of Ideal naar een derdenrekening van ClubCollect. Leden krijgen de keuze om de contributie in één keer te voldoen via Ideal of automatische incasso of in drie termijnen via automatische incasso.

  Voor nieuwe leden die zich tijdens het seizoen aanmelden, wordt de contributie gecorrigeerd naar het deel van het seizoen dat nog plaats moet vinden. De contributie wordt dan samen met het inschrijfgeld in één keer geïncasseerd of betaald via Ideal.

  Voor het derde en elk volgend kind uit één gezin wordt een contributiekorting verstrekt van 30%. Deze regeling geldt alleen voor jeugdleden en de korting wordt berekend over het gezinslid met het laagste contributiebedrag.

 • Tegemoetkoming lagere inkomens

  Voor leden uit gezinnen met een lager inkomen biedt BV Hoofddorp de mogelijkheid tot een aangepaste contributie.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Voor jeugdleden kan een bijdrage in de contributie aangevraagd worden bij het Jeugdsportfonds en cultuur. Deze aanvraag wordt ingediend door de huisarts, een leerkracht van het kind, een maatschappelijk werker, een jeugdzorgmedewerker of de Stichting Leergeld Haarlemmermeer https://meerleergeld.nl. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen.

 • Heb je problemen met het betalen van de contributie? En woon je in de gemeente Haarlemmermeer? Vraag dan heel snel bij de gemeente het Kindpakket voor je kind(eren) aan!

  Heb je van de gemeente het Kindpakket gekregen? Dan helpt Leergeld Haarlemmermeer jou met de aanvraag en de contributie.

  Hoe werkt het?

  Leergeld helpt jou dan met wat er allemaal kan en het betalen van de kosten.

  Heb je hulp nodig met het aanvragen van het Kindpakket of je aanvraag bij Leergeld? Vraag dan hulp aan familie of vrienden of ga naar een pluspunt van Meerwaarde : https://www.meerwaarde.nl/pluspunten

 • Leergeld Haarlemmermeer
 • Meerwaarde
 • Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120 % is van het wettelijk minimumloon kunnen een budget aanvragen bij de Stichting Meerwaarde. U kunt zich richten tot het Pluspunt voor jouw wijk. Telefoonnummer 023 5698868 of het voor jouw wijk vermelde emailadres op Meerwaarde Pluspunten.

 • Wanneer u een aanvraag indient voor een bijdrage, vragen wij u dit door te geven aan de penningmeester via penningmeester@bvhoofddorp.nl in verband met de aanpassing van de contributie. 

  Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheden die uw ziektekosten-verzekering u biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te kunnen krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,00 per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt.

 • Contributiebedragen

  Onderstaande contributiebedragen gelden voor het seizoen 2023-2024.
  Deze contributiebedragen zijn bepaald tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 september 2023.

 • Recreatief

  CategorieContributie
  G-team 1x trainen per week€ 88
  Basketball's Cool tot 10 jaar - 10 strippenkaart€ 35
  Jeugdleden t/m U22 recreatief (1x trainen per week)€ 130
  Jeugdleden t/m U22 recreatief (2x trainen per week)€ 236
  Senioren recreatief (1x trainen per week)€ 223
  Senioren recreatief (2x trainen per week)€ 289
 • Competitie

  CategorieContributie
  Jeugdleden - toernooien U10€ 236
  Jeugdleden - regiocompetitie U12€ 277
  Jeugdleden - 2e divisie en lager vanaf U14 t/m U22€ 324
  Jeugdleden - 1e divisie (zie 1)€ 384
  Jeugdleden - hogere landelijke competitie (zie 1)€ 451
  Senioren - rolstoel competitie€ 240
  Senioren - regiocompetitie (1x trainen per week)€ 301
  Senioren - 2e divisie en lager€ 361
  Senioren - 1e divisie (zie 1)€ 391
  Senioren - hogere landelijke competitie (zie 1)€ 512
  Inschrijfgeld€ 18
  Contributie 3 x 3 competitie€ 44
 • Algemeen

  1 Spelers hebben de verplichting om per seizoen een aanvullend bedrag op te halen ter dekking van de extra kosten die spelen in deze competities met zich meebrengen. Voor seniorenteams in de 1e divisie is dit € 350,- per team. Voor seniorenteams in de hogere landelijke competities is dit € 1000,- per team. Voor jeugdteams vanaf 1e divisie is dit respectievelijk € 150,- (U12/U14), € 250,- (U16) en € 350,- (U18/U20/U22).