• Contributie

  Aan leden van BV Hoofddorp wordt contributie berekend. Voor de incasso van de contributies maakt BV Hoofddorp met ingang van het seizoen 2017-2018 gebruik van de diensten van ClubCollect. De contributiebetaling geschiedt via automatische incasso of Ideal naar een derdenrekening van ClubCollect. Leden krijgen de keuze om de contributie in één keer te voldoen via Ideal of automatische incasso of in drie termijnen via automatische incasso.

  Voor nieuwe leden die zich tijdens het seizoen aanmelden, wordt de contributie gecorrigeerd naar het deel van het seizoen dat nog plaats moet vinden. De contributie wordt dan samen met het inschrijfgeld in één keer geïncasseerd of betaald via Ideal.

  Voor het derde en elk volgend kind uit één gezin wordt een contributiekorting verstrekt van 30%. Deze regeling geldt alleen voor jeugdleden en de korting wordt berekend over het gezinslid met het laagste contributiebedrag.

 • Tegemoetkoming lagere inkomens

  Voor leden uit gezinnen met een lager inkomen biedt BV Hoofddorp de mogelijkheid tot een aangepaste contributie.

  Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120 % is van het wettelijk minimumloon kunnen een budget aanvragen bij de Stichting Meerwaarde. U kunt zich richten tot het Voordeurteam. De maximale bijdrage is € 125,00 voor contributie. Telefoonnummer 023 5698868 of voordeur@meerwaarde.nl (www.meerwaarde.nl).

  Voor jeugdleden kan een bijdrage in de contributie aangevraagd worden bij het Jeugdsportfonds. Deze aanvraag wordt ingediend door de huisarts, een leerkracht van het kind, een maatschappelijk werker, een jeugdzorgmedewerker of de Stichting Leergeld Haarlemmermeer https://meerleergeld.nl. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen.

  Wanneer u een aanvraag indient voor een bijdrage, vragen wij u dit door te geven aan de penningmeester in verband met de aanpassing van de contributie via penningmeester@bvhoofddorp.nl

  Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheden die uw ziektekosten-verzekering u biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te kunnen krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,00 per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt.

  Onderstaande contributie-bedragen gelden voor het seizoen 2020-2021.

 • Recreatief

  CategorieContributie
  Verstandelijk beperkten 1 x trainen per week€ 77
  Basketballs'Cool tot 10 jaar - 10 strippenkaart€ 30
  Jeugdleden t/m 19 jaar recreatief (1x trainen per week)€ 113
  Senioren recreatief (1x trainen per week)€ 194
  Senioren recreatief (2x trainen per week)€ 251
 • Competitie

  CategorieContributie
  Jeugdleden - toernooien tot 10 jaar€ 205
  Jeugdleden - regiocompetitie tot 12 jaar€ 241
  Jeugdleden - regiocompetitie vanaf 12 jaar t/m 19 jaar€ 282
  Jeugdleden – tweede divisie (zie 1)€ 334
  Jeugdleden - landelijke competitie (zie 1)€ 393
  Senioren - rolstoel competitie€ 209
  Senioren - regiocompetitie (1x trainen per week)€ 261
  Senioren - regiocompetitie€ 314
  Senioren - tweede divisie (zie 1)€ 340
  Senioren - landelijke competitie (zie 1)€ 445
  Inschrijfgeld€ 15
  Bijdrage extra (derde) training (zie 2)€ 57
  Contributie 3 x 3 competitie€ 40
 • Algemeen

  1 Spelers hebben de verplichting om per seizoen een aanvullend bedrag op te halen ter dekking van de extra kosten die spelen in deze competities met zich meebrengen. Voor seniorenteams in de tweede divisie is dit € 350,- per team. Voor seniorenteams in de landelijke competitie is dit € 1000,- per team. Voor jeugdteams in landelijke competities is dit respectievelijk € 150,- (U14), € 250,- (U16) en € 350,- (U18/U20/U22).

  2 Alle competitiespelende teams trainen standaard 2x per week.