• Al langer bestaat de wens binnen de vereniging om een professioneel shooting machine aan te kopen. Een shooting machine wordt binnen steeds meer verenigingen door trainers gebruikt als ondersteunend materiaal om het schot van spelers te trainen en verbeteren.

    Het bestuur heeft Marcel Grit (Facilitaire Zaken) gevraagd een onderzoek te doen naar de beschikbare type machines, performance, kwaliteit en kosten. 

    De uitkomst van het onderzoek en het financiële voorstel heeft het bestuur voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering op 30 september. De vergadering heeft ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat de bestelling voor de Dr. Dish shooting machine gedaan gaat worden en deze binnenkort te zien en gebruiken is.