• Ereleden & Leden van Verdienste

  De rijke geschiedenis van BV Hoofddorp was niet mogelijk geweest zonder talloze vrijwilligers, die zich vaak jarenlang enorm ingespannen hebben voor de vereniging. Om die reden zijn er een aantal leden benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste.

  Een Erelid is in de regel een persoon in ruste, die zich in het verleden op bijzonder eervolle wijze voor de vereniging onderscheiden heeft, terwijl een Lid van Verdienste in de regel een nog steeds actief persoon is. Daarnaast is er nog een derde groep personen die jaarlijks extra in het zonnetje worden gezet vanwege hun geweldige inzet: de ontvangers van het Blauwe Bord. Vanaf 2014 ontvangen deze personen een oorkonde als Vrijwilligers van het Jaar.

  Ereleden

  • Dhr. A. Emmelkamp (†)
  • Ineke Blijleven
  • Vespa Emanuelson
  • Simon van der Hoek (†)
  • Annie Lammerts
  • Coen Lammerts sr. (Erevoorzitter)
  • Inge Melchior
  • Gijs Oudshoorn

  Leden van Verdienste

  • Johan Berkhout
  • Jan Bosschers
  • Seiko van Marsbergen
  • Jos Louter
  • Gerda van Niel
  • Siem van Niel
  • Ron Ribbelink
  • Angelique de Romijn-Van Keulen
  • Jos Steinmetz
  • Simon de Raadt
  • Wilbert de Vries
  • Franck Wessels
  • Ineke Aarts
  • Vincent Aarts
  • Wilma Heinen
  • Ria van Alten
  • Bert Pol

  Ere-sponsoren

  • Jan van de Bilt (1990-2013)
  • Martin Moerman (1986-heden)
  • Jan Vogel (1997-2014) 

  Ontvangers Blauwe Bord (Vrijwilligers van het jaar)

  • Ineke en Vincent Aarts (2005)
  • Ria en Kees van Alten
  • Jan van de Bilt
  • Robin van de Bilt (2012)
  • Ineke Blijleven
  • Theo de Cock (†)
  • Vespa Emanuelson
  • Annie Lammerts
  • Coen Lammerts jr.
  • Stefan Mes (2014)
  • Martin Moerman
  • Seiko van Marsbergen (2003)
  • Gijs Oudshoorn
  • Jans Oudshoorn (2007)
  • Bert Pol (2011)
  • Ron Ribbelink
  • Angelique de Romijn-Van Keulen (2010)
  • Jochem en Linda Somers (2009)
  • Tony van de Velde (2008)
  • Wilbert de Vries (2013)
  • Peter Wit  (†)
  • Dries de Zwaan
  • Wybo Jurgens (2015)
  • Marc Visser (2016)
  • Fons van Leeuwen en Jordan van Dijkum (2017)
  • Ellen Heidema (2018)