• Gemeente knapt basketbalveld Haarlemmermeerse Bos op

  20 feb 2021 Beheerder
 • Baksetbalveld Haarlemmermeerse bos
 • Tijdens de buitentrainingen die op initiatief van onze trainers en coaches, binnen de beperkingen van de coronamaatregelen, vorig jaar zomer werden georganiseerd hebben we ook ervaren dat de kwaliteit van de faciliteiten niet altijd optimaal was. Als bestuur zijn we met de gemeente Haarlemmermeer in contact getreden met als doel ergens in Hoofddorp een volwaardig basketbalveld te realiseren met een speciale vloer en goede baskets.

  Helaas zit het er op korte termijn niet in dat er ergens een heel nieuw veld komt, maar de gemeente heeft wel toegezegd op ons aangeven serieus te kijken of het mogelijk is een aantal bestaande velden van een upgrade te voorzien. Het eerste veld wat een opknapbeurt heeft gekregen ligt in het Haarlemmermeerse Bos vlak bij Papa’s Beach House. Er is een nieuwe asfaltlaag aangebracht en twee hoogwaardige baskets die ook nog in hoogte verstelbaar zijn. De belijning volgt zodra de temperaturen iets hoger zijn.

  Zijn we al tevreden? Nee, zeker niet. Met als werktitel “BV Hoofddorp gaat naar buiten!” hebben we als bestuur richting de gemeente uitgesproken te gaan onderzoeken of we buiten (basketbal) activiteiten een vast onderdeel van ons verenigingsprogramma kunnen maken in de toekomst. Hiermee zou het huidige seizoen, wat traditioneel loopt van half augustus t/m eind april, verlengd kunnen worden. Een belangrijke voorwaarde die we als bestuur hebben gesteld is dat activiteiten welke vanuit de vereniging georganiseerd worden altijd een veilig karakter hebben. Kwalitatieve buiten sportvoorzieningen (pleintjes) zijn dus een must.

  Wij delen met de gemeente het beeld dat basketbal als ‘urban sport’ sport nog in ontwikkeling is. Het is daarom logisch en gebruikelijk dat een nieuwe (tak van) sport zichtzelf eerst moet bewijzen, voordat de gemeente hier beleid op maakt. Gezamenlijk zien we wel mogelijkheden om in kleine stappen basketbal ook als buitensport zich te laten ontwikkelen binnen de gemeente.

  Voor de gemeente is het in eerst instantie belangrijk dat een faciliteit (speelveld) voor iedereen openbaar toegankelijk blijft. Als bestuur hebben richting de gemeente de toezegging gedaan dat wij een speelveld zouden kunnen ‘adopteren’ en daarmee een concreet doel aan de investering vanuit de gemeente koppelen. Kortom, het eerste succesje hebben we geboekt met het opknappen van het veld in het Haarlemmermeerse Bos, maar onze ambities reiken verder. 

 • Vóór

  Baksetbalveld Haarlemmermeerse bos - Vóór
 • Baksetbalveld Haarlemmermeerse bos - Ná