• BVHistorie

 • In 2016 bestaat BV Hoofddorp 50 jaar. Om te ontdekken hoe de vereniging is geworden zoals die nu is, moet je terug naar de basis en dus terug naar het begin. Met andere woorden: je kent je vereniging pas écht, als je de geschiedenis ervan kent. In BVHistorie willen we het verloop van de vereniging schetsen, van een training op het schoolplein tot de bloeiende vereniging in zijn huidige vorm. Wij wensen u veel leesplezier!

 • Een veranderende wereld

  Toen begin jaren 60 het basketballen in Hoofddorp voorzichtig vorm begon aan te nemen, waren de o zo saaie, maar o zo veilige jaren 50 net achter de rug en hoewel lang niet iedereen (en zeker niet de destijds oudere generatie) het doorhad, waren de jaren 60 de definitieve doorbraak van de jongerencultuur die zich al voorzichtig eind jaren 50 aandienden met de 'nozems' op hun brommers. De muziek in de jaren 60 was zonder enige twijfel de katalysator voor de opkomst van die jongerencultuur en vol afgrijzen keek de oudere generatie naar de transformatie van nozems naar het 'langharig, werkschuw tuig', dat naar popmuziek begon te luisteren en waarvan de uitlopers zich uitstrekten tot diep in de jaren 70.

  De jaren 80 kenmerkten zich voornamelijk door een economische teruggang, feitelijk al ingezet door de olie-crisis in 1973, en de constante dreiging van atoomraketten op en vanaf het Westen, maar ook door weer een revolutie in de muziek met de komst van disco en punk. Of het de belangrijkste verandering van de jaren 90 is, zal iedereen anders ervaren, maar het Internet dat in die eerste jaren pas goed opkwam, heeft wel verreweg de meeste invloed op verlerlei gebied van de mens gehad. Dat de wereld en het denken van veel mensen ná 11 september 2001 (soms radicaal) veranderd is, leidt geen enkele twijfel. Tegenstellingen op religieus gebied, xenofobie en zelfs vreemdelingenhaat zijn na het begin van het nieuwe millenium alleen maar toegenomen binnen verschillende lagen van de maatschappij, óók in de sport. Gelukkig zijn er nog steeds ontelbare sportverenigingen, die aan in ieder geval déze ontwikkeling voorbij wensen te gaan het het juist als bindmiddel tussen culturen zien. BV Hoofddorp presenteert zich al 40 jaar als een dergelijke vereniging en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

  De sport

  Is de sport als geheel eigenlijk veranderd in die ruim 40 jaar en zo ja, in welk opzicht? Voor veel sporten, ook voor het basketballen, geldt dat deze veranderd op basis van voortschrijdend inzicht, zoals dat zo mooi heet. Deze veranderingen zijn voor een groot deel echter aanpassingen in spelregels, soms groot en belangrijk, soms gedetailleerd en te verwaarlozen. De essentie van bijvoorbeeld het basketballen, is al meer dan 100 jaar niet veranderd: twee teams die een bal in de ring van de tegenpartij proberen te gooien. Als je dus wilt weten in hoeverre een sport veranderd is, moet je terug naar de essentie en deze vergelijken met vandaag. 

  Medewerkers

  Het maken van de BVHistorie sectie was domweg niet mogelijk geweest zonder de inzet van Coen Lammerts sr. Tesamen met diverse aanvullingen van Annie Lammerts hebben beiden structuur gegeven aan het verhaal van onze vereniging dat zich op deze pagina's voor u ontvouwd. Ook een keur aan oud- én jong-gedienden van onze vereniging hebben zich met de opzet van deze speciale sectie en het sturen en becommentariëren van foto's beziggehouden en verdienen hier zeker genoemd te worden: Ineke Blijleven, Jan en Robin van de Bilt, Martin Moerman, Simon de Raadt, Ron Ribbelink, Frank van der Sluijs en Jochem en Linda Somers.

 • BV Hoofddorp 50 jaar