• Opzeggen als lid van Basketballvereniging Hoofddorp

  Jammer dat je hebt besloten om je lidmaatschap op te zeggen. Belangrijk is dat te doen vóór 30 april van het lopende seizoen. Opzeggen is NIET mogelijk bij je coach en/of trainer! Je kunt uitsluitend via e-mail opzeggen door middel van het formulier ‘Opzegging als lid van de vereniging’. Klik hier voor het formulier en e-mailadres van de ledenadministratie.

  Vanaf 1 mei worden de nieuwe teams samengesteld en aangemeld bij de Bond. Heb je opgezegd omdat je twijfelde, en na 1 mei toch besluit om te willen blijven spelen, dan zul je opnieuw een inschrijfformulier moeten inleveren en een machtiging voor automatische incasso. Wacht dan niet te lang met ‘opnieuw’ inschrijven, want het kan zijn dat de teams al compleet zijn. Laat dit weten via ledenadministratie@bvhoofddorp.nl.

  Mocht je opzegging later binnen zijn dan 30 april van het betreffende jaar, dan is er een boete verschuldigd van € 50,-. Voor landelijk spelende leden is deze boete € 100,- vanwege de hogere kosten verbonden aan inschrijving bij de NBB. Mocht je opzegging ná 1 augustus binnenkomen, dan ben je volgens het Huishoudelijk Reglement de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

  Mocht je bij een andere vereniging gaan basketballen, dan volstaat dat je als gevolg van je opzegging door de ledenadministratie wordt vrijgegeven (mits je aan de financiële verplichtingen hebt voldaan). Oftewel: als je netjes je contributie hebt betaald en op tijd hebt opgezegd kan je zo naar een nieuwe club.

  Zijn er nog andere vragen, dan kun je altijd contact opnemen met onze secretaris.

  We hopen dat je ondanks het opzeggen bij Basketballvereniging Hoofddorp een fijne tijd hebt gehad.