• Regenboog vereniging

    Als vereniging hebben wij ons in 2020 aangesloten bij het initiatief vanuit de gemeente Haarlemmermeer om een regenboogalliantie te vormen met o.a. organisaties en verenigingen. Het bijbehorende manifest is door alle deelnemende organisaties ondertekend. Het doel van de alliantie is laagdrempelig en subtiel aandacht te besteden aan diversiteit. Zo stralen we als vereniging uit dat we er belang aan hechten (erkenning en herkenning) dat lhbti’ers zichzelf kunnen zijn.

    Jaarlijks in oktober vindt de nationale Coming Out Day plaats. Ook hier besteden we als vereniging aandacht aan. Zo speelde een damesteam een wedstrijd met knie- en armbeschermers en polsbandjes in de regenboogkleuren. Jaarlijks hijsen we in het weekend van Coming Out Day symbolisch de regenboogvlag in het SKWA.

    BV Hoofddorp = Basketbal voor iedereen!

  • Regenboog vereniging
  • Coming Out Day