• Terugblik Algemene Leden Vergadering

    5 okt 2020 Beheerder
  • Algemene Leden Vergadering 2020
  • Op zaterdagochtend 26 september organiseerde het bestuur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De vergadering is openbaar en toegankelijk voor alle leden en hun ouders. De vergadering vond coronaproof plaats in de sporthal en op de tribune. Helaas viel het aantal leden wat geïnteresseerd is om door het bestuur meegenomen te worden in het operationele en financiële reilen en zeilen van de vereniging tegen. Door de lage opkomst was er wel ruimte voor dialoog en het uitwisselen van ideeën met de aanwezigen over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de noodzakelijke vrijwilligersweving voor o.a. het uitbreiden van de groep van trainers, coaches en scheidsrechters.

    Het bestuur heeft een toelichting gegeven op het operationele en financiële jaarverslag over het seizoen 2019-2020. De vergadering heeft het bestuur decharge verleent voor het gevoerde beleid en ingestemd met de vaststelling van de begroting en contributies voor het seizoen 2020-2021. Daarnaast is het geactualiseerde beleidsplan 2020-2023 goedgekeurd.

    Marcel Grit is door het bestuur gehuldigd als Vrijwilliger van het Jaar. Lees hier het artikel. Er is ook een lid benoemd als Lid van Verdienste, maar doordat deze persoon niet aanwezig kon zijn delen we op een later moment over wie het gaat.