• BV Hoofddorp & Veilig Sportklimaat

  Om samen te kunnen sporten in een veilige omgeving heeft BV Hoofddorp gedragsregels opgesteld. Wij willen benadrukken dat positief gedrag bijdraagt aan een prettiger omgeving voor zowel spelers, coaches, scheidsrechters als publiek. Waardoor we met nog meer plezier met z'n allen gaan sporten en vooral blijven sporten! Voor BV Hoofddorp is Veilig Sportklimaat (VSK) een thema dat continu centraal staat.

  Het thema komt ook als rode lijn terug in het meerjarenbeleid van de vereniging. Veel van de huidige activiteiten van BV Hoofddorp hebben verbanden met VSK, zoals de verplichting voor alle leden vanaf 14 jaar om een spelregelbewijs te behalen, spelregelavonden voor ouders en natuurlijk de gedragscodes die de vereniging heeft opgesteld voor haar leden.

  BV Hoofddorp werkt actief samen met de NBB op dit thema, onder andere door deelname aan activiteiten binnen het VSK-programma, zoals de module Sportief Besturen en de module Sportief Coachen, en het uitwisselen van goede voorbeelden met andere verenigingen.

  BV Hoofddorp probeert ongewenst gedrag zoveel mogelijk vóór te zijn. Dit lukt helaas niet altijd. De vereniging realiseert zich dat er soms een taboe rust op het melden van ongewenst gedrag, maar wil dit wel mogelijk maken voor haar leden. Om deze reden heeft BV Hoofddorp twee vertrouwenscontactpersonen op het gebied van ongewenst gedrag aangesteld.

  In het verlengde van alle eerder genoemde acties vragen wij aan alle coaches en trainers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen voor zij bij ons een team op zich nemen.

 • Wat is een VOG?

  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het geven van trainingen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

 • Waarom vraagt de vereniging een VOG van haar trainers en coaches?

  Helaas komt het voor dat mensen die actief zijn in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, binnen de sport aan het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers, die voor hun functie werken met minderjarigen en/of mensen met een beperking. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen. Dat wij onze trainers en coaches vragen om een VOG te overhandigen is een teken dat de vereniging de veiligheid van haar leden serieus neemt.

  Naast het overleggen van een VOG, die iets over het verleden zegt, is de vereniging van mening dat er meer nodig is om de veiligheid en integriteit zoveel als mogelijk te waarborgen. De vereniging kent daarom specifieke gedragsregels voor begeleiders.