• Vertrouwenspersonen

  BV Hoofddorp probeert ongewenst gedrag zoveel mogelijk vóór te zijn. Dit lukt helaas niet altijd. De vereniging realiseert zich dat er soms een taboe rust op het melden van ongewenst gedrag, maar wil dit wel mogelijk maken voor haar leden. Om deze reden heeft BV Hoofddorp twee vertrouwenscontactpersonen op het gebied van ongewenst gedrag aangesteld.

  Wanneer er ongewenst gedrag wordt geconstateerd, veroorzaakt door leden van onze vereniging, wil de vereniging dat graag weten. De twee vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging zijn Annelies van der Molen en Jos Louter. Beiden zijn gecertificeerd door NOC*NSF. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, en kiest geen kant naar aanleiding van wat men hoort. Een vertrouwenspersoon is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging bij incidenten, maar luistert en denkt mee.

  De vertrouwenscontactpersonen behandelen alle meldingen vertrouwelijk en rapporteren wanneer nodig aan het bestuur.

  Nederlandse Basketball Bond

  Naast de vereniging heeft ook de NBB vertrouwenspersonen aangesteld voor alle leden van de bond.

  Centrum Veilige Sport Nederland

  Voor de koepelorganisatie NOC*NSF is het vertrouwelijk gesprek en het melden belegd bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier zijn meerdere medewerkers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Bij het Centrum kan ook gemeld worden als de vereniging of eigen sportbond zich niet comfortabel voelt als meldpunt.