• De vereniging en de Vriendenloterij hebben al vele jaren een samenwerkingsverband. Deelnemers aan de Vriendenloterij kunnen aangeven voor welke vereniging zij met hun lot(en) meespelen. Van elk lot gaat 40% naar de vereniging. Hoe meer loten gekoppeld aan de vereniging hoe hoger de inkomsten.
     
    Op korte termijn bestaat de mogelijkheid voor ons als vereniging om op een avond een belactie te organiseren. Dit met als doel nieuwe loten (gekoppeld aan BV Hoofddorp) te verkopen. Enkel al de belactie uitvoeren levert eenmalig € 500,- op.
     
    Heb jij een ‘telefoonstem’, ‘ervaring met telefoneren’ of vind je het gewoon leuk om op deze manier een bijdrage aan de vereniging te leveren? Stuur dan een e-mail naar voorzitter@bvhoofddorp.nl.