• Wisselen van vereniging

    Lid worden bij Basketballvereniging Hoofddorp

    Heb je in de afgelopen jaren (t/m 5 jaar) bij een andere basketballvereniging gespeeld, dan dient je vorige vereniging je 'vrij te geven' in de ledenadministratie. Het vrijgeven doet de ledenadministrateur als je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan. Als dat niet het geval is, zorgt de financiële blokkade in de ledenadministratie van je vorige vereniging ervoor dat je geen lid kunt worden van Basketballvereniging Hoofddorp. Neem in dat geval dus contact op met de ledenadministratie van je vorige vereniging.

    Lid worden bij een andere vereniging

    Heb je de afgelopen jaren (t/m 5 jaar) gespeeld bij Basketballvereniging Hoofddorp en word je lid van een andere basketballvereniging? Dan zal je moeten worden 'vrijgegeven' door de ledenadministrateur. Normaal gesproken gebeurt dit bij het opzeggen van het lidmaatschap, als de penningmeester aangeeft dat je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan. Is dat niet het geval, dan zorgt het feit dat je niet bent 'vrijgegeven ervoor dat je geen lid kunt worden van een andere vereniging. Neem in dat geval contact met onze penningmeester.

    Zijn er nog andere vragen, dan kun je altijd contact opnemen met onze secretaris.