• Zomerbasketbal blijvend

    29 jul 2020
  • Zomerbasketbal blijvend?

    Enquête om behoefte in kaart te brengen

    Binnen de beperkingen van de coronamaatregelen werden de afgelopen maanden op eigen initiatief van leden, trainers en coaches tal van buitenactiviteiten georganiseerd. Zowel individueel om in conditie te blijven, maar toen er steeds meer versoepelingen van de maatregelen kwamen ontstonden er steeds meer gezamenlijke activiteiten. Pleintjes in de diverse wijken, de Toolenburgerplas en het Haarlemmermeerse bos waren gewilde decors voor (basketbal) sport activiteiten.

    Het bestuur heeft van vele leden de vraag gekregen of het reguliere seizoen (augustus – april) in de toekomst verlengd zou kunnen worden om deze activiteiten vanuit de vereniging te organiseren en zo een meer officieel karakter te geven. Het bestuur gaat een enquête onder alle leden houden om de behoefte goed in kaart te brengen.